Nasiono cisa
Ciekawostki
? :)
Galeria
Kładka przez torfowisko w rezerwacie
News
Leon Wyczółkowski
Sztuka
Grupa turystów odwiedzających rezerwat zimą
Zwiedzanie
Kierunkowskaz ze szlakami rowerowymi wokół rezerwatu
Linki
Sosny blizniaczki
Home
|Gatunek|
|Ciekawostki| |Cis w Polsce|


Wykaz rezerwatów wg danych otrzymanych na dzień 30-11-2006

Lp. Nadleśnictwo RDLP Nazwa rezerwatu Ilość osobników Uwagi
1Choczewo Gdańsk "Choczewskie cisy" 186
2 Kaliska Gdańsk "Rezerwat Wierzchlesie" 340
3 Herby Katowice "Cisy nad Liswartą" 466
4 Herby Katowice "Cisy w Łebkach" 12
5 Lubliniec Katowice "Cisy k. Sierakowa" 23
6 Siewierz Katowice "Cisy w Starej Hucie" 56
7 Złoty Potok Katowice "Cisy Przybynowskie" 39 Proponowany rezerwat
8 Stary Sącz Kraków "Cisy w Mogilnie" 1242
9 Baligród Krosno "Woronikówka" 499
9 Brzegi Dolne Krosno "Cisy w Serednicy" 252
9 Dukla Krosno "Wadernik" 177
9 Dukla Krosno "Cisy w Nowej Wsi" 41
9 Dukla Krosno "Cisy w Malinówce" 1303
9 Dukla Krosno "Igiełki" 251
9 Dukla Krosno "Kretówki" 460
9 Dukla Krosno "Rezerwat Tysiąclecia na Cedrowej Górze" 14
9 Dukla Krosno "Rezerwat częściowy" 190
9 Kielce Radom "Radomice" 543
9 Skarżysko Radom "Cis A" 145
9 Skarżysko Radom "Cis B" 194
9 Włoszczowa Radom Rezerwat przyrody 55 cis nie jest głównym przedmiotem ochrony
9 Bogdaniec Szczecin "Bogdanieckie cisy" 1732
9 Dębno Szczecin "Cisy Boleszkowickie" 417
9 Czarne Człuchowksie Szczecinek "Cisy w Czarnem" 437
9 Tychowo Szczecinek "Cisy Tychowskie" 61
9 Woziwoda Toruń "Cisy nad Czerską Strugą" 2178
9 Zamrzenica Toruń "Cisy Staropolskie im L. Wyczółkowskiego" 3253
9 Zamrzenica Toruń "Jeleniagóra" 1151
9 Wałbrzych Wrocław Rezerwat przyrody 158 cis nie jest głównym przedmiotem ochrony


Źródło: Realizacja "Programu Ochrony i Restytucji Cisa Pospolitego (Taxus baccata L.) w Polsce" - Sprawozdanie z prac inwentaryzacyjnych cisa pospolitego Stan na dzień 30 listopada 2006 roku

Czy wiesz gdzie znajdują się największe cisy w Polsce ?


 • Henrykowie Lubańskim, woj.dolnośląskie -wiek 1250 lat, obwód 512 cm
 • Bystrzycy, woj. dolnośląskie, -wiek 782 lat, obwód 384 cm
 • Henrykowie, woj. dolnośląskie, -wiek 720 lat, obwód 316 cm
 • Harbutowicach, woj. małopolskie, -wiek 667 lat, obwód 282 cm
Czy nadal sądzisz że najstarszym drzewem jest Bartek ?


Rosnący na Kielecczyźnie, tysiącletni dąb "Bartek",
w latach 30. XX w. przez specjalny sąd konkursowy
został uznany za największe i najstarsze drzewo w Polsce.

Obecnie jednak najstarszym polskim drzewem jest cis
rosnący w Henrykowie Lubańskim, na północny-wschód od
Jeleniej Góry (w latach 30. XX w. te ziemie nie należały do Polski).
Jego wiek ocenia się na ponad 1250 lat, a zatem jest starszy od państwa polskiego.

Czy słyszałeś o tym że cis to pierwsze chronione drzewo w Polsce ?


"Jeśliby kto, wszedłszy w las, drzewa które znajdują się być wielkiej ceny, jak Cis, albo im podobne, podrąbał tedy może być przez pana albo dziedzica pojman,a na rękojemstwo tym, którzy oń prosić będą, ma być dan." -taka jest

treść Zarządzenia Króla Władysława Jagiełły z 1423 roku dotyczącego ochrony cisa.


Na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 106, poz. 1167)
cis znajdował się pod ochroną częściową (wcześniej pod ochroną ścisłą).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną
(Dz. U. Nr 168, poz. 1764) kwalifikuje cisa pospolitego jako
gatunek dziko występujący objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej.Jak postępować z przeszkadzającym cisem.


Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić za zezwoleniem wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta, a w przypadku roślin
wpisanych do rejestru zabytków - wojewódzkiego konserwatora
zabytków.

Stawka w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na
wysokości 130 cm: 275,40
Współczynniki różnicujące stawkę w zależości od obwodu
pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm.
 • do 25 cm - 1,00
 • 26-50 cm - 1,51
 • 51-100 cm - 2,37
 • 101-200 cm- 3,70
 • 201-300 cm- 5,55
 • 301-500 cm- 7,77
 • 501-700 cm- 10,00
 • >700 cm- 12,96
Osoba usuwająca drzewa bez zezwolenia, może być
obłożona karą. Jej stawki zależą od rodzaju i gatunku
drzewa oraz obwodu jego pnia. Obecnie obowiązujące
są w zasadzie dwukrotnie wyższe od opłat za usuwanie
z zezwoleniem.

Zródło: obwieszczenie ministra środowiska z 28 października 2004 roku.Czerwona Księga:

Taxus baccata występuje w Polskiej czerwonej księdze roślin, z kategorią zagrożenia VU (narażone).Rozmieszczenie naturalnych stanowisk
cisa w Polsce według Polskiej czerwonej księgi roślin (2001, s. 69)
Władysław Jagiełło - zasłużony dla ochrony cisa w Polsce