Nasiono cisa
Ciekawostki
? :)
Galeria
Kładka przez torfowisko w rezerwacie
News
Leon Wyczółkowski
Sztuka
Grupa turystów odwiedzających rezerwat zimą
Zwiedzanie
Kierunkowskaz ze szlakami rowerowymi wokół rezerwatu
Linki
Sosny blizniaczki
Home
 • Aktualizacja: 5 maja 2010

 • Sierpień 2009
 • Historia stron w postaci kolejnych odsłon dostępna pod adresem:
  http://web.archive.org/web/*/http://wierzchlas.las.pl • Czerwiec 2007
 • Założenie księgi wpisów dla zwiedzających rezerwat. Księga wpisów • Czerwiec 2007
 • Obchody 180-ej rocznicy wprowadzenia ochrony rezerwatu przez Hermanna Bock'a. • Maj 2007
 • Witryna dostępna pod nowymi, łatwiejszymi do zapamiętania adresami:
  www.cisy.las.pl
  www.cisystaropolskie.las.pl
  Pamiątkowy kalendarz • Grudzień 2006
 • Z okazji 180 rocznicy ochrony rezerwatu powstały pamiątkowe
  kalendarze na 2007 rok.
  Odnowiona przedwojenna piwnica • Listopad 2006
 • Odbiór prac pierwszego etapu remontu przedwojennej piwnicy.


  Nowe opłotowanie rezerwaty • Wrzesień 2006
 • Zakończono prace przy wykonywaniu grodzenia maskującego
  wokół rezerwatu.
  Informator

 • Sierpień 2006
 • W sprzedaży ukazał się barwny informator o naszym rezerwacie
  -35 stron, 38 fotografii w tym lotnicze i archiwalne,
  -21 rycin, schematów, wykresów, tabel i map.
  Zapraszamy do sklepu na stronie Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły:
  http://tpdw.pl/sklep.php?idt=61
 • Maj 2006
 • Powstała nowa strona dt. rezerwatu "Cisy
  Staropolskie..." zawierająca materiały naukowe
  w formacie pdf do ściągnięcia, serdecznie zapraszamy:

  www.wierzchlas.info
  Łata wodowskazowa

 • Marzec 2006
 • Wykonano łatę wodowskazową służącą do monitoringu stanu
  wody w jeziorze Mukrz.
 • Luty 2006
 • Bory Tucholskie na stronie polskieszlaki.pl.
  Gmina Cekcyn na stronie polskieszlaki.pl.
  Rezerwat na stronie polskieszlaki.pl • Styczeń 2006
 • Artykuł Expressu Bydgoskiego o rezerwacie.
  (artykuł już niedostępny w internecie)
  Kładka przez torfowisko

 • Grudzień 2005
 • Nowe zdjęcia autorstwa Jakuba Szlukiera
  (serdeczene podziękowania).
  Wykonano drewnianą kładkę przez torfowisko
  w rezerwacie, mającą na celu wyeksponowanie
  wyspowego charakteru stanowiska.
 • Listopad 2005
 • Wykonano 5 grodzonych powierzchni na terenie
  rezerwatu Grodzenia kontrolne(cel - umożliwienie oceny niektórych
  domniemanych czynników letalnych dla siewek cisa).

  Dosadzenia do sadu przydomowego starych odmian drzew
  owocowych (patrz Grudzień 2004) następujących odmian:
  a) śliw:
  Węgierka zwykła, Opal, Renkloda zielona, Renkloda żółta

  b) grusz:
  Salisbury, Dobra szara, Bera Bosca, Klapsa z Topolna,
  Bergamota JP, Lipcówka kolorowa
  Nowe opłotowanie wokół rezerwatu

 • Wrzesień 2005
 • Wymieniono pozostałą częśc ogrodzenia rezerwatu na nową.
  Obecnie rezerwat jest w całości szczelnie ogrodzony
  (poza tym dodatkowo ogrodzonych jest kilka powierzchni
  na terenie "cisów"), więc mamy nadzieje na pojawienie się
  siewek cisa przeżywających więcej niż 3 lata. O rezultatach
  jednak bedzie można mówić najwcześniej za kilka lat.  Tablice informacyjne, m.in. 'Ptasi Budzik'

 • Maj 2005
 • Nowe tablice informacyjne na parkingu - m.in.
  'ptasi budzik' z informacjami jakie ptaki leśne,
  o jakich godzinach, nas budzą swym śpiewem.
 • Kwiecień 2005
 • Odszedł jeden z największych Polaków,
  głowa Kościoła katolickiego, autorytet
  moralny dla ludzi różnych wyznań i kultur.
  Powstała nowa galeria zdjęć Jakuba Szlukiera.
 • Marzec 2005
 • Powstał pomysł na stworzenie galerii starych zdjęć
  wykonanych kilkanaście lub kikladziesiąt lat temu.
  Jednakże zależy to głównie od państwa - w związku
  z czym gorąca prośba - jeśli masz stare zdjęcia,
  a mógłbyś je zeskanować i przesłać, byłbym bardzo
  wdzięczny. Pierwsze podziękowania dla państwa,
  którzy przesłali zdjęcia z roku 1974.
  Platforma dla bociana umieszczona na starej lipie "Jak to było dawniej"
 • Styczeń 2005
 • Usunięto martwe gałęzie starej lipy (pomnik przyrody
  - prace za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody)
  rosnącej przy starej piwnicy.
  Założono również platformę z przeznaczeniem dla bociana. Czekamy !!!
 • Grudzień 2004
 • Zasadzona (po czym ogrodzona) została kolekcja,
  starych odmian drzew owocowych w wyznaczonym
  do tego miejscu w Wierzchlesie wSad przydomowy ze starymi odmianami drzew owocowych pobliżu starej piwnicy.
  Posadzono następujące odmiany:

  a) jabłoni:
  Papierówka, Ribstona, Ananas, Kronselska, Boiken,
  Aporta, Jakub, Boskop, Antonówka Półtorafuntowa,
  Cytrynówka, Talerzyk, Charłamowskaja, Cesarz Wilhelm,
  Zorza, Koksa, Szwedka, Reneta Baumana, Malinówka,
  Grochówka, Kosztela.

  b) wiśni:
  Wczesna Ludwika, Gubińska, Wróble, Turgieniewska.
 • Listopad 2004
 • Część rezerwatu ogrodzono nowym opłotowaniem oraz
  poprawiono stan bramy (finansowane ze środków
  Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - Wojewódzkiego
  Konserwatora Przyrody). Nowe ogrodzenie lepiej
  zabepiecza przed zwierzyną, jak i przed nie kontrolowaną
  obecnością człowieka.
 • Lipiec 2004
 • W dniu 10 lipca 2004 odbył się wernisaż wystawy
  Jakuba Szlukiera, członka Okręgu Łódzkiego Związku
  Polskich Fotografów Przyrody. Wystawa stanowiła
  oprawę obchodów VI Dni Gminy Cekcyn i powstała
  dzięki pomysłowi p. Dyrektor GOK-u Wiolecie Koseckiej.
  Pokazanych zostało 20 zdjęć wykonanych w Borach Tucholskich,
  a w szczególności w Rezerwacie
  'Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego' w Wierzchlesie.
  Zdjęcia z tej wystawy (dzięki uprzejmości Jakuba Szlukiera).
  Groby rodziny Bock

 • Maj 2004
 • W rezerwacie pojawiły się nowe tabliczki informacyjne oraz nowe
  opłotowanie wokół grobu rodziny Bocków. Serdecznie dziękujemy
  sponsorom: Urzędowi Gminy Cekcyn i sponsorowi anonimowemu.
 • Wrzesień 2003
 • Opłotowane stanowisko naturalnego wysiewu cisa wokół rezerwatu Szczęśliwie (wobec faktu zanikanie siewek cisowych) zauważono
  naturalne odnawianie się siewek cisa w otulinie rezerwatu.
  Wyznaczony obszar został ogrodzony ze względu na zauważone
  szkody od zwierzyny (siewki były zgryzane co nie pozwalało na
  ich rozwój).
 • Czerwiec 2003
 • Dnia 9.VI.2003 praca dyplomowa z ekologicznych podstaw
  ochrony środowiska "Inwentaryzacja cisa pospolitego
  na terenie obrębu Wierzchlas" Dariusza Górskiego z
  Technikum Leśnego w Tucholi pod kierunkiem
  mgr inż. Jolanty Wencel zdobyła pierwsze miejsce w
  grupie leśnej w ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych
  "Zielone dyplomy" w Warszawie.
  Gratulujemy.
 • Sierpień 2002
 • Rezerwat odwiedziła grupa "Przyjaciół cisa" z Berlina.
  (20.08.2002)

  .
  .
  .

 • 1996
 • W planie ochrony rezerwatu (do 2015) zwiększono
  powierzchnię rezerwatu do 89,63 ha (36,69 ha
  ochrona ościsła) oraz wyznaczono strefę ochronną
  (otulinę) o powierzchni 20,95 ha.
 • 1978
 • Zmiana powierzchni rezerwatu do 85,73 ha
  (Monitor Polski z dnia 26. IV. 1978, poz. 53,
  zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu
  Drzewnego z dnia 10.IV. tego roku, zmieniające
  zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody).
 • 1956
 • Rezerwat "Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego" na
  pow. 80,90 ha; obszar leśno-łąkowy 36,69 ha, przylegające
  jezioro Mukrz 44,21 ha.
  (Monitor Polski z dnia 16.VII.1956, poz. 719 opublikował
  zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18.VI. tego roku w
  sprawie uznania za rezerwat przyrody).
 • 1934-36
 • Grodzenie rezerwatu.
  Leon Wyczółkowski

 • 1930-34
 • Lata odwiedzin rezerwatu przez Leona Wyczółkowskiego.
 • 1920
 • Prawne zarządzenie ochrony ścisłej rezerwatu przez
  polskie władze.
 • 1829

 • J. von Pannewitz w książce o lasach w Zachodnich
  Prusach wymienił stanowisko cisów w Wierzchlesie wzmiankując,
  że od kilku lat zostało otoczone ścisłą ochroną
  "aby ten rzadki i piękny gatunek drzewa nie zaginął".
  We wcześniejszych rękopiśmiennych dokumentach
  jest zapis o "Ziesbusch" (1826), a z roku 1827 o "Eibenhorst".  Fragment mapy z lat 1796-1802

 • 1796-1802

 • Najstarsza inskrypcja o lesie z cisem jako rozdzielnie napisana nazwa "Zisch Busch".